Information om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Möter du ungdomar som talar arabiska, dari eller tigrinja i ditt arbete? Kan dessa ungdomar behöva kontakt med BUP? Nu finns faktablad på dessa språk som beskriver vad BUP är, hur man tar kontakt och vilken hjälp man kan få.

Faktabladen innehåller också exempel på frågor och svar som kommit in till frågelådan Fråga BUP. Till frågelådan skickar ungdomar in frågor om psykiska problem och bekymmer. BUP:s behandlare svarar med att ge råd och beskriva vilket stöd BUP kan erbjuda.

Faktabladen är tänkta att användas av yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar som kan behöva stöd av BUP, till exempel personal på hem för ensamkommande ungdomar. Skriv gärna ut dessa faktablad och ge till ungdomar kan behöva kontakt med BUP.

Arabiska – faktablad om BUP (PDF)
Dari – faktablad om BUP (PDF)
Tigrinja – faktablad om BUP (PDF)
Svenska – faktablad om BUP (PDF)

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder, i de fall de har ett sådant vårdbehov.

Läs mer om BUP:s stöd till asylsökande och nyanlända barn
Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

About BUP in English

Please visit our English website to learn more about BUP.

In English

Filmen om Alex finns textad på olika språk 

Alex besöker BUP finns textad på svenska, engelska, arabiska, persiska (farsi), somaliska, turkiska samt syn- och teckentolkad.

Till textade versioner av filmen om Alex