Remiss till BUP

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare skickar remiss till BUP internt i TakeCare.

Elevhälsan och vårdgivare med andra journalsystem använder egna remissblanketter som skickas per post och sedan skannas in i journalen.

För remisser som gäller neuropsykiatriska utredningar finns en särskild blankett som skolhälsovården ska använda. Den finns på sista sidan i riktlinjen
Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län (PDF)

Om man önskar rådgöra med BUP inför remittering går det bra att ringa till närmaste BUP-mottagning. Telefonnummer till våra mottagningar finns under Hitta mottagning.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Information om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Möter du ungdomar som talar arabiska, dari eller tigrinja i ditt arbete? Kan dessa ungdomar behöva kontakt med BUP? Nu finns faktablad på dessa språk som beskriver vad BUP är, hur man tar kontakt och vilken hjälp man kan få.

Till faktabladen