DC:0–3R

Klassifikationssystemet av psykiatriska diagnoser för barn i åldern 0–3 år, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood, finns nu i svensk översättning. På svenska är titeln Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsstörningar under spädbarnsåldern och den tidiga barndomen.

Den amerikanska stiftelsen Zero to Three som är rättighetsinnehavare till manualen har gett sitt tillstånd till svensk översättning. BUP Stockholm har finansierat översättningsarbetet. Projektet med att översätta manualen har varit ett samarbete med Pia Risholm Mothander, leg. psykolog och docent, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Om översättningsarbetet

Översättningen av DC:0–3R har genomförts tillsammans med professionell språkbyrå (Semantix) som på uppdrag först översatte originaltexten till svenska och därefter återöversatte den svenska översättningen till engelska av ytterligare en oberoende översättare. Först när detta genomförts bearbetades texten av fackgranskare samt var föremål för provläsning av olika kliniska grupper innan den slutligen presenterades som den officiella svenska översättningen.


Beställning

Av copyrightskäl finns DC 0–3R endast i en tryckt version. Priset är 325 kr exkl. administrativ avgift, frakt och moms. Du beställer boken direkt från tryckeriet genom att använda blanketten nedan.

Beställningsblanket (PDF)

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

BUP Stockholm har tagit fram Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Nu finns den fjärde utgåvan, Riktlinjebok 2015, tillgänglig för beställning eller som gratis digital version.

Läs mer om Riktlinjeboken