Förebyggande insatser för barn till vuxenpsykiatrins patienter

Förebyggande insatser för barn till vuxenpsykiatrins patienter. Ett samarbete mellan vuxenpsykiatri och BUP. Författare: Britt Bernstone Berg och Solveig Bromander. Rapportserie: UU 2007-1

Denna rapport vill lyfta fram situationen för barn, som växer upp i familjer, där en eller båda föräldrarna har en allvarlig psykisk sjukdom. Ett syfte är att undersöka om det finns rutiner inom Vuxenpsykiatrin för att identifiera och synliggöra barnen till patienterna. Ett annat syfte är att undersöka om de barn, som deltagit i barngrupp för barn till psykiatrins patienter, har fått ett ökat välbefinnande, som kan knytas till deltagandet i denna grupp. I rapporten görs en genomgång av relevant forskning. Vi gör sedan ett försök till inventering av liknande barngruppsverksamhet, som bedrivs eller har bedrivits i olika delar av landet.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter