Triadfilmning

Triadfilmning – en metod för bedömning och utvärdering av behandlingsarbete med familjer - Ett metodutvecklingsprojekt vid Barnverksamheten Triaden. Författare: Inger Ploom Norell. 
Rapportserie: FoU 2007-1

Triadfilmning enligt Lausanne Triadic Play (LTP), har använts i behandlingsarbetet med småbarns­familjer på Barnverksaheten Triaden sedan 1999. Rapporten undersöker hur triadfilmning kan användas för att snabbare hitta rätt fokus i behandlingen och även utvärdera den. Lausanne Triadic Play är en familjelek som består av fyra scener där alla tre i triaden, mamma, pappa och barn tillsammans på ett lekfullt sätt skall umgås med varandra inom ”LPT: s ramar och ”på scen”. Leken tolkas sedan enligt definitionerna deltagande, organisation, gemensamt fokus och känslo­mässig kontakt och utifrån dessa kriterier bedömer man familjens samspels­mönster.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter