Små barn på BUP

Uppföljning av insatser till småbarnsfamiljer

Störningar i utvecklingen hos små barn var ett område där BUP Stockholm ville öka aktuell kunskap, dels om forskningsläget när det gäller behandlingsmetoder, dels om insatserna till småbarnsfamiljerna som besöker BUP. Denna rapport beskriver BUP:s arbete med små barn och deras familjer.  

Författare: Anna Skagerberg

Rapportserie: FoU-rapport 2010-1

BUP Stockholm har tagit fram Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling när det gäller psykiatriska tillstånd som kräver fördjupad kompetens, så kallad subspecialisering. Ett av dessa tillstånd är störningar i utvecklingen hos små barn. Arbetet med att ta fram riktlinjer tydliggjorde behovet av dels aktuell kunskap om forskningsläget när det gäller behandlingsmetoder för små barn och dels kunskap om insatserna till småbarnsfamiljerna som besöker BUP.

Sammanfattningsvis ger rapporten en inblick i det barnpsykiatriska behandlingsarbetet med småbarnsfamiljer. Den har också legat till grund för utveckling av arbetet med små barn inom BUP:s verksamhet.

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar skickas till e-post: bup@sll.se

Aktuella rapporter

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet