Selektiv mutism och dess behandling med barnorienterad familjeterapi

Selektiv mutism är ett symtom där barnet oftast inte talar i skolan, på sexårsverksamheten eller på förskolan men gör det helt obehindrat hemma. I denna studie sammanfattas erfarenheterna av behandling av åtta barn med selektiv mutism. 

Författare: Jan Ringler

Rapportserie: FoU 2005-4

Hösten 1996 påbörjade psykolog Helena Lenning och författaren ett samarbete på BUP Kungsholmen för att behandla barn med selektiv mutism. Den behandlingsmetod som huvudsakligen användes var lekterapi med familjen – Martin Soltvedts barnorienterade familjeterapi (BOF) som de hade utvecklat vidare.

Studien visar att alla barnen hade ökat sina verbala kontakter efter avslutad behandling, om än i olika omfattning. Mest påtagligt hade barnen ökat sin verbala kommunikation i skolan. För ett av barnen kvarstod symtomet men barnet hade utvecklats i andra avseenden.

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar görs via e-post: bup@sll.se

Äldre rapporter