På vägen mot evidensbaserad praktik

På vägen mot evidensbaserad praktik – Om behandling för små barn inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Författare: Anna Skagerberg
BUP-rapport 2009-2 

Rapporten syftar till att ge en överblick över behandlingsmetoder för små barn med psykiska problem och ett bidrag till diskussionen om på vilken kunskapsbas metoderna vilar. Utgångspunkten har varit erfarenheter från Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. På vilken kunskapsbas vilar dessa behandlingsmetoder för små barn? Vilken evidens finns? De behandlingsmetoder som utvecklats lokalt har beskrivits i rapporter ofta med en god teoriförankring, exemplifierade med fallstudier och ibland med uppföljning av behandlingsresultat. Rapporterna redovisas här, och så långt möjligt också metodernas förankring i andra svenska och internationella erfarenheter.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter