Från uppgivenhet till skolstart

Stockholms läns landstings vårdkedja för barn med uppgivenhetssymtom

rapportens omslag

En ny vårdstruktur implementerades i mars 2005 för asylsökande barn med uppgivenhetssymtom. I denna rapport kartläggs vilka barn och familjer som kommit att omfattas av vårdkedjan. Dessutom ges en beskrivning av vårdkedjans arbete och vårdresultat under perioden mars 2005–september 2006.

Författare: Lotta Wiberg

Rapportserie: Skrifter från Barn- och ungdomspsykiatrin nummer 3

I mars 2005 fick barnpsykiatrin i Stockholm ansvaret att samordna Stockholms läns landstings insatser till familjer där barn befanns ha uppgivenhetssymtom. Sachsska Barnsjukhuset, ASIH Långbro Park och ASIH Solna, samt Länsakuten vid S:t Görans sjukhus fick tillsammans med BUP i uppdrag att utgöra enheter i den vårdkedja som skulle möta familjernas behov av medicinska och psykiatriska insatser.

Kartläggningen av vårdkedjans insatser under perioden mars 2005 till september 2006 visar att 31 av 44 barn inom vårdkedjan tillfrisknat i den grad att en återgång till skola och vardagsliv varit möjlig.

 

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar skickas till e-post: bup@sll.se

Aktuella rapporter

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet