Den slutna vården

En kartläggning av patienter med många vårddygn på BUP-kliniken

Barn och ungdomar som vårdas inom BUP:s heldygnsvård utgör cirka 4 procent av BUP Stockholms patienter. Heldygnsvården står för cirka 30 procent av BUP:s resurser. Syftet med denna kartläggning är att få mer kunskap om de patienter som har flest vårddygn i heldygnsvården, vilken vård de får, vad som föranleder inläggning och vad som tar vid efteråt.

Omslag - den slutna vården

Författare: Mia Danielson och Tobias Edbom

Rapportserie: FoU-Rapport 2010-2

Även om det är patienter med ett betydande vårdbehov som är aktuella för heldygnsvård finns en stor spridning vad gäller vårdtider. Kunskapen om vad som förklarar dessa skillnader är dock begränsad.

Kartläggningen visar bland annat att 86 procent av patienterna har varit aktualiserade inom öppenvården vid minst ett tillfälle, att andelen flickor är högre i gruppen med många vårddygn, samt att de med många vårddygn tenderar att i högre utsträckning ha angett problem med barnomsorg/skola samt ångest, tvång och fobier då de kontaktat mottagningen.

Ladda ner rapporten (PDF) 

Den tryckta rapporten är slut och går inte att beställa. 

Aktuella rapporter

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet