Cool Kids

Cool kids – KBT-behandling för barn med ångest
Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim 
Rapportserie: FoU-rapport 2009-1

Denna rapport beskriver en klinisk utvärdering av Cool Kids, en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) manual för gruppbehandling av ångestproblematik hos barn. Utvärderingen är gjord inom Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting under åren 2006–2007. Syftet var att undersöka om en evidensbaserad manualbehandling som visats effektiv i forskningsstudier i Australien minskar barns ångest, rädslor och nedstämdhet, samt bidrar till ökad livskvaliteten när den ges inom svensk barnpsykiatri, av professionella med varierande KBT-erfarenhet. Resultaten tyder på det. Cool Kids, kan vara ett sätt för professionella att ge såväl barn som familjer behandling, samtidigt som familjerna får möjlighet att träffa andra med motsvarande problematik.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter