Bedömning av kognitiv utveckling hos barn med neuropsykiatrisk problematik i förskoleåren

Bedömning av kognitiv utveckling hos barn med neuropsykiatrisk problematik i förskoleåren – En jämförelse mellan begåvningstesten WPPSI-III och Leiter-R. Författare: Karin Molin. Rapportserie: FoU-rapport 2007-3 

Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har 25 förskolebarn med förmodad neuropsykiatrisk problematik testats med de två testbatterierna WPPSI-III och Leiter-R. Studien är inriktad på att förtydliga likheter och skillnader mellan de två mycket använda begåvningstesten. Därigenom underlättas valet för utredare beträffande när det ena, det andra, eller eventuellt båda dessa test ska användas.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter