Äldre rapporter

BUP Stockholm har publicerat rapporter sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version, men de flesta går att ladda ner som PDF.

Äldre rapporter

Historia

Det som idag är Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har sitt ursprung för nästan 100 år sedan. Det förra sekelskiftet innebar startskottet för en förändrad syn på barn och barns utveckling. Under de första årtiondena höjdes röster om att psykisk ohälsa gick att förebygga.

Läs mer om BUP:s historia