En bra start – DBT med behandlingstillägg för ungdomar med emotionell instabilitet och autismspektrumtillstånd

Delrapport där möjligheten att strukturerat anpassa standard-DBT för ökad följsamhet och effekt av behandlingen för patienter med AST och drag av emotionell instabilitet undersöks.

Författare:
Petra Lindheim von Bahr, Thomas Karlsson, Johanna Jimson, Maja Fläcke, Lotta Nyblad, Cecilia Beije

Ladda ned rapporten