Införande av arbetsterapeutiska insatser med kognitivt stöd inom barn- och ungdomspsykiatri

Kognitivt Stöd var ett treårigt projekt inom BUP Stockholm.

Projektet hade två huvudsakliga, parallella syften:

  1. att utveckla en organisation för att på bästa sätt tillgodose barns och ungdomars behov av kognitivt stöd, inklusive tyngdtäcken, i samband med barn- och ungdomspsykiatrisk vård, samt
  2. att under projektets gång bedriva kontinuerlig klinisk verksamhet med målgruppen.

Denna rapport redogör för projektets metoder, resultat och lärdomar.

Författare:
Linda Backman
Sofia Buddgård
Helena Donnerfjord
Matilda Utbult

Ladda ner rapporten (PDF)

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet