Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting

Hur gick det för DBT-projektets patienter?

Omslag till rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi

BUP Stockholm startade ett projekt för att införa dialektisk beteendeterapi (DBT) hösten 2005. Projektet visade på goda resultat och DBT blev en permanent verksamhet 2008. I denna rapport får vi veta mer om hur det gick för DBT-projektets patienter.

Författare: Camilla Hallek, Niclas Borg, Camilla Kordnejad-Karlsson, Jan-Olov Larsson och Camilla Rudeberg

Rapportserie: BUP-rapport 2011/3

DBT har visat goda resultat vid behandling av unga vuxna med emotionell instabilitet och allvarligt självskadebeteende. Projektets syfte var att pröva DBT på denna patientgrupp inom BUP, men att modifiera metoden för att göra den lämplig för tonåringar, bland annat genom att involvera föräldrar och syskon i behandlingen.

Den första delen av rapporten beskriver hur DBT-teamet startade och den andra delen är en utvärdering av DBT-behandling för ungdomar och deras familjer. DBT-teamets patientgrupp, som vid behandlingens början påvisat en svår och komplex psykiatrisk symtombild, med låg funktionsnivå och stort psykiskt lidande, har med teamets insatser och den hållande struktur metoden erbjuder kunnat behandlas framgångsrikt i öppenvård, och behovet av slutenvårdsinsatser för gruppen har minskat betydligt.

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar skickas till e-post: bup@sll.se

 

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet