Stepwise BUP – Verksamhetsutveckling genom systematisk registrering som stöd för kvalitetsarbete, patientsäkerhet och uppföljning

Stepwise är ett databaserat webbverktyg för systematisk kvalitetssäkring. I denna rapport presenteras erfarenheter och resultat från BUP:s verksamhetsområde Sydost, som använt Stepwise i ett projekt för verksamhetsutveckling.

Författare: Caroline Björck

Rapportserie: BUP-rapport 2015/2

Att införa systematisk registrering i kliniskt vardagsarbete innebär utmaningar. För att få valida data måste hela verksamheten från linjechefer till de enskilda behandlarna ändra sitt arbetssätt.

Rapporten visar att det är möjligt att systematiskt följa vårdprocessens struktur, integrera utvärdering och ge återkoppling till patienter som en naturlig del i det kliniska arbetet.

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar görs via e-post: bup@sll.se.

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet