Psykiatriskt arbete med barn och unga i migration. Vad behöver man tänka på?

Erfarenheter och reflektioner på BUP Lunden Stockholm

Omslag rapport

BUP Lunden (numera BUP Asylpsykiatrisk enhet) är en specialenhet inom BUP Stockholm som arbetar med barn och familjer i migration. I denna rapport ges en beskrivning av de erfarenheter som har samlats hos dem under åren.

Författare: Andreas Tunström, Marie Balint och Bitte Nordström

Rapportserie: BUP-rapport 2011/2

I rapportens första del klargörs en del grundbegrepp: Vem är flykting? Vad menas med migrant? Vilka kallas papperslösa? Vem är en ensamkommande ungdom? Hur går asylprocessen till? och så vidare.

I den andra delen diskuteras om den annorlunda kulturella bakgrunden har betydelse i det barnpsykiatriska arbetet. Rapportens sista del fokuserar på familjearbetet både under asylfasen och när familjen har uppehållstillstånd i Sverige. I appendix finns förslag på en mall som kan vara stöd när man utformar intyg eller utlåtande i asylärenden.

Ladda ned rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar skickas till e-post: bup@sll.se

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet