Intensiv kognitiv beteendeterapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd

BUP FUNK genomför behandlingar av repetitiva beteenden och OCD för patienter som också har autismspektrumtillstånd. I denna pilotstudie utvärderas behandlingar genomförda under 2012.

Författare: Per Andrén, Lisa Bondelind, Ulrika Henriksson, Fabian Lenhard, Kajsa Mitsell och Maria Silverberg

Rapportserie: FOU-rapport, 2015/1

Omkring en procent av Sveriges barn har diagnostiserade autismspektrumtillstånd (ASD). Ett av tre huvudsakliga kriterier för ASD är förekomsten av begränsade repetitiva beteenden (restricted and repetitive behaviors; RRB). En vanlig samsjuklighet till ASD är tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder; OCD). 

Denna studie på BUP FUNK visar sammantaget att KBT i form av psykoedukativ föräldraintervention och intensivbehandling har kliniskt relevanta effekter för OCD och/eller behandlingskrävande RRB vid samtidigt ASD.

 

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer. Beställningar görs via e-post: bup@sll.se

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet