Grunder i barn- och ungdomspsykiatriskt arbete

Om värderingar, möten, förhållningssätt och bedömningar

Omslag rapport

En tydlig ideologisk plattform i kombination med god kompetens för utredning, bedömning och behandling leder till ökad vårdkvalitet. Denna rapport beskriver grundläggande synsätt och värderingar inom barn- och ungdomspsykiatrin och hur de kommer till uttryck i praktisk verksamhet.

Författare: Sten Lundqvist

Rapportserie: BUP-rapport 2011/1

I rapportens första del beskriver författaren basen för BUP:s verksamhet – att alltid utgå från barnets eller tonåringens perspektiv samt att se patienten i ett familjesammanhang.

Med rapportens första del som bas diskuterar författaren i rapportens andra del hur de grundläggande värderingarna kommer till uttryck i ett första möte med BUP. Vidare beskriver författaren olika förhållningssätt för att som behandlare skapa ett förtroendefullt samarbete med familjen och samtidigt erhålla ett underlag för bedömning och diagnostisering.

Ladda ner rapporten (PDF)

Rapporten är slut i tryck.

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet