Aktuella rapporter från BUP

Mycket av det utvecklingsarbete som pågår inom BUP Stockholm sammanställs i skrifter eller rapporter. Ibland skrivs rapporter på uppdrag av våra beställare, ibland resulterar ett internt metodutvecklingsprojekt i en skrift. 

Rapporterna går att ladda ner här på vår webbplats. De flesta går också att beställa som tryckta rapporter för 125 kr/styck inklusive moms. Porto tillkommer.

Beställningar skickas till bup@sll.se

Äldre rapporter

BUP Stockholm har publicerat rapporter sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version, men de flesta går att ladda ner som PDF.

Se äldre rapporter