Publicerat

 

Omslag Riktlinjeboken 2015Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 

Under de senaste åren har vi inom BUP i Stockholm arbetat med att ta fram riktlinjer till stöd för vårt arbete. För var och en av våra tolv viktigaste diagnoser har ett nätverk av medarbetare satts samman. De har läst in sig på den senaste forskningen, sammanställt erfarenheter i vår organisation och konsulterat externa experter. I riktlinjerna redovisas evidensläget för de bedömnings- och behandlingsinsatser som rekommenderas. Då det saknas evidensstudier grundar sig flera av de prioriteringar som görs på konsensus om bästa beprövad erfarenhet.

Läs mer om Riktlinjeboken

 

DC 0-3ROmslag DC:0-3R

Klassifikationssystemet av psykiatriska diagnoser för barn i åldern 0–3 år, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood, finns nu i svensk översättning.

Läs mer om DC 0–3R

 

 

Fakta om BUP – tema tonåringar

Fakta om BUP är en sammanställning av hur hur vårdkonsumtionen, kontaktorsakerna, vårdinnehållet och vårdresultaten ser ut för tonåringar som kommer till oss på BUP.

Läs rapporten: Fakta om BUP – tema tonåringar (PDF)

 


Rapporter, skrifter och sammanställningar

Mycket av det utvecklingsarbete som pågår inom BUP sammanställs i skrifter eller rapporter. Ibland skrivs rapporter på uppdrag av våra beställare, ibland resulterar ett internt metodutvecklingsprojekt i en skrift. 

Se aktuella rapporter

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet

CGAS webbutbildning för behandlare

I webbutbildningen i CGAS kan man lära sig, träna sig och testa sig själv i CGAS-skattning. Utbildningen är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa.

Läs mer om CGAS webbutbildning