Ledning och styrning

Ledningsgruppen för BUP och BUP:s lokala verksamhetsstöd finns på Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm, där även BUP Heldygnsvård finns.

Ledningsgruppen för BUP består av verksamhetschef, biträdaande verksamhetschefer, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område, ST-chef och kommunikationsansvarig.

Bups lokala verksamhetsstöd är ett stöd för ledningen och verksamheten och består av medarbetare som arbetar med hr, administration, kommunikation, ledningsstöd, utbildning, verksamhetsuppföljning, it, ST-tjänstgöring och forskningssamordning.

Ledningsgrupp för BUP

Göran Rydén, verksamhetschef för BUP
08-514 520 00

Anna Speles, chefssekreterare
08-514 520 98

Torbjörn Högberg, biträdande verksamhetschef
08-514 520 50

Madeleine Ardbo, biträdande verksamhetschef
08-514 520 00

Johanna Crafoord, sektionschef för BUP Specialenheter
08-514 520 39

Ylva Åkerman Wallmark, sektionschef för Sektion Östra Stockholm.
08-514 520 35

Peter Ericson, sektionschef för Sektion Västra Stockholm
08-514 520 02

Liza Junker, kommunikationsansvarig
08-514 520 14

Ulrika Henriksson, ST-chef
08-514 520 00

Karin Collste, sektionschef för BUP Sektion Heldygnsvård
08-514 520 48BUP:s ledning och lokala verksamhetsstöd

Telefon: 08-514 520 00

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm


E-postadress: 
bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan
du inte kontakta oss via e-post i
patientärenden, ring oss istället.