Publicerad forskning

Här samlar vi publicerade artiklar om aktuella forskningsstudier inom det barnpsykiatriska området.

 

Samband mellan tvångssyndrom och sämre skolresultat

Personer som har diagnosticerats med tvångssyndrom, OCD, löper högre risk att inte klara av grundskolan och inte fullfölja högre utbildning jämfört med personer som inte har OCD.

Det visar Dr. Ana Perez-Vigil och kollegor från Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum i en studie. Sambandet var särskilt starkt hos personer som diagnosticerats med OCD innan 18-års ålder. Studiens resultat belyser vikten av att tidigt erbjuda effektiv behandling till barn och ungdomar med OCD.

Läs sammanfattningen av artikeln om studien på Reuters webbplats

Läs hela artikeln om studien på Jama networks webbplats