SCAPS-Stockholm Child and Adolescent Psychosis Study

Bakgrund
Psykossjukdomar (Early onset psychosis, EOP) med debut i barn- och ungdomsåren har sämre prognos än för de som drabbas som vuxna.

Det är viktigt att kartlägga hur sjukdomsbilden hos den unge kan predicera förloppet i vuxenlivet och vilka tidiga interventioner som skulle kunna förbättra prognosen.

Metod
Den prospektiva studien baseras på en kohort av unga med schizofreni eller affektiva EOP samt friska jämnåriga kontroller.

Målsättning
Ett mål är att skapa en omfattande databas med försökspersoner som kan följas långsiktigt. Vidare vill vi samla mer kunskap om kliniska och neurobiologiska egenskaper över tid hos EOP och utveckla nya biomarkörer för diagnos, prognos och utfall på sikt. Vi kommer att använda nya tekniker för att upptäcka tidiga tecken på somatiska komplikationer till EOP, samt att kartlägga kognitiva svårigheter och pröva interventioner med syfte att kompensera för dessa.

Arbetsgrupp
Ansvarig forskare: Mathias Lundberg och Neil Cleland. Projektet sker utgående från BUP-kliniken i Stockholm (Enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom), i samarbete med bland annat prof. Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo.