Delta i studien om neurofeedback?

Har ditt barn fått diagnosen AD/HD? Önskar du att det fanns olika metoder för att hjälpa ditt barn att koncentrera sig bättre?

Syftet med projektet KITE är att jämföra olika metoder som alla syftar till att träna hjärnan för bättre självreglering, bland annat för bättre koncentration och arbetsminne.

Har Du och Ditt barn möjlighet att komma till oss dagligen under fem veckor?

Prata då med din kontakt på BUP-mottagningen så kan de skriva en remiss till projektet. Personalen i projektet tar sedan kontakt med er för närmare information.

Omfattning

Träningen sker på BUP KIND, Gävlegatan 22, och består av daglig träning under fem veckor, fem dagar i veckan ca 50 minuter per gång. Totalt 25 tillfällen. 

OBS! Rekryteringen är nu avslutad! (2020-01-30)

 

Neurofeedback betyder att man tränar hjärnan på att bli bättre på koncentration. Övningarna görs på dator.

Sekretess
När man deltar i studien förs journal på vanligt sätt och alla personuppgifter är skyddade av sekretess.

Övrigt
Man kan när som helst avbryta deltagandet i studien. Studien är avgiftsfri.

Kontaktinformation för frågor kring projektet:
Projektkoordinator John Hasslinger
Telefon: 070-484 96 32
E-post: john.hasslinger@sll.se