KITE – Neurofeedback och arbetsminnesträning

OBS! Rekryteringen är avslutad!

Syfte
Efterfrågan på AD/HD utredningar har ökat alltmera de senaste åren. Kärnsymptomen kan utgöra ett stort lidande inom många levnadsområden, samtidigt som behandlings utbudet är begränsad. Resultaten av farmakologiska insatser är goda, men det finns ett antal som inte blir hjälpta, eller som får liten eller mellan god effekt. Långtidseffekterna av farmakologisk behandling är inte klarlagda, och symtomen kvarstår efter avslutad behandling. Således är efterfrågan och behovet av kompletterande eller alternativa icke-farmakologiska insatser för AD/HD stort. KITE-projektet syftar till att undersöka effekten av Neurofeedback och arbetsminnesträning på kärnsymptomen vid AD/DH.

Om neurofeedback
Kognitiva inlärnings- och träningsmetoder som arbetsminnesträning och neurofeedback handlar om att optimera hjärnans funktioner. Arbetsminnesträningen syftar till att öka hjärnans minneskapacitet och öka koncentrationen. 

Neurofeedback handlar om att ge återkoppling till hjärnans elektriska aktivitet (EEG) och på så sätt öka hjärnans förmåga till flexibel självreglering. Vid både arbetsminnesträning och neurofeedback sitter personen framför en datorskärm och högtalare. Vid arbetsminnesträning arbetar man med olika minnesuppgifter, och vid neurofeedback får man direkt återkoppling av hjärnans fungerande i form av ljud och rörliga bilder när hjärnan utför den önskade aktiviteten. Båda metoderna har visat positiva effekter för individer med ADHD.

Metod
Försökspersonerna slumpas till en av fyra grupper, där man i två grupper får träna med olika slags neurofeedback metoder, en grupp genomför arbetsminnesträning och en fjärde grupp utgör kontrollgruppen. Såväl arbetsminnes- och kontrollgruppen blir erbjudna neurofeedback träning efter att de fullföljt sitt deltagande i studien.

Neurofeedback och arbetsminnesträningen omfattar totalt 25 träningstillfällen (varje dag mån-fre, under 5 veckor, tidpunkt på dagen anpassas individuellt). Varje träningssession varar cirka 50 min. 
Samtliga deltagare genomgår tre mätningsdagar (för-, efter- och uppföljningsmätning), där vi genomför EEG-mätningar, kognitiva tester samt självskattningsformulär. Under förmätningen genomförs även en K-SADS intervju med föräldrarna. 

Målgrupp
Studien vänder sig till barn och tonåringar mellan 9 - 17 år.  

Inklusionskriterier: 

  • ADHD diagnos enligt DSM-IV TR.  
  • Omedicinerad eller under stabil medicinering med centralstimulantia eller motsvarande sedan minst en månad före start i studien.

Tidsomfattning
Träningen sker på BUP KIND, Gävlegatan 22, och består av daglig träning under fem veckor, fem dagar i veckan och cirka ca 50 minuter per gång. Totalt 25 tillfällen.

På KI:s webbplats finns mer information om projektet.