Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet. 

Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. 

Centrumet rymmer tre verksamheter under samma tak: BUP OCD och relaterade tillstånd, BUP KIND och BUP CPF. 

BUP OCD och relaterade tillstånd erbjuder bedömning och behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd. Till specialenheten kommer barnen efter remiss från en lokal BUP-mottagning.

BUP KIND är den kliniskt behandlande enheten inom KIND (Karolinska Institute Center of Neurodevelopmental Disorders) som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

BUP Klinisk forskningsenhet  är BUP:s plattform för klinisk forskning och utveckling där särskilt fokus läggs på behandlingsforskning och diagnostik. 

Adress: 
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, plan 8
113 30 Stockholm

Telefon: 08-514 522 20

 

Pågående forskningsprojekt