Barn- och Föräldraträningsprojektet

Syfte och målgrupp
Projektet inriktar sig på behandling för barn med utagerande aggressivt beteende och i en randomiserad studie jämförs behandlingseffekten av föräldratränings-metoden KOMET jämfört med KOMET + barnträningsprogrammet Coping Power Program. Inklusionskriterierna är barn i åldern (7)8-12 år med diagnos Utagerande beteende UNS/Trotssyndrom/Úppförandestörning. 

Vad är KOMET?
KOMET är en gruppbehandling för föräldrar till barn med utagerande aggressivt beteende som visar goda resultat i forskning och klinisk praktik. Behandlingen består av 11 träffar à 2,5 timma. Båda föräldrarna rekommenderas att delta i behandlingen och vara närvarande på samtliga gruppträffar.

Innehåll:
• Skapa en positiv relation mellan barn och föräldrar genom positiv samvaro
• Öka barnens positiva beteenden med hjälp av förberedelser, beröm och belöningar och genom att minska förstärkningen av negativt beteende.
• Minska barnets negativa beteenden med hjälp av tydliga redskap så som tydliga regler, konsekvenser och minskad förstärkning av negativt beteende.

Vad är Coping Power Program?
Coping Power Program (CPP) är en gruppbehandling för barn med utagerande aggressivt beteende som består av ca 15-18 sessioner à 2 timmar. CPP är en manualbaserad KBT-behandling som har visat goda resultat i studier i USA och Holland. Behandlingen översätts och utprövas nu för att undersöka om resultaten blir lika bra i Sverige.

Behandlingen innehåller:
• Ilskekontrollträning
• Träning i att ta andras perspektiv
• Problemlösningsträning
• Träning i att stå emot grupptryck
• Social färdighetsträning (Hur gör man för att bli kompis med bra personer)

Arbetsgrupp
Barn och föräldraträningsprojektet genomförs i samarbete mellan BUP Stockholm och Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Projektledare och doktorand i projektet är Maria Helander.