Forskning

Att ha en nära anknytning till akademisk forskning i det barnpsykiatriska kunskapsområdet är viktigt för vårt utvecklingsarbete. Det är en självklarhet både att vår verksamhet är föremål för forskning, och att BUP:s medarbetare i perioder kombinerar sina kliniska uppdrag med att bedriva forskning inom ramen för akademiska institutioner.

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Centrumet är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet. Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.
Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Pågående forskningsprojekt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI

Institutionen vid Karolinska Institutet, har ett programområde med inriktning på barn- och ungdomspsykiatri. Pågående projekt sker i gränsområdet mellan de medicinska och de beteendevetenskapliga disciplinerna (särskilt pedagogik, psykologi, sociologi och socialt behandlingsarbete) och syftar till att förbättra behandlingen av barn som behöver stöd och hjälp.
Läs mer om Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Centrum för psykiatriforskning, CPF

Centrum för psykiatriforskning Stockholm, CPF, är den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Stockholms län. CPF är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet.  

Läs mer om Centrum för psykiatriforskning

Publicerad forskning

Ta del av våra senaste forskningsstudier inom det barnpsykiatriska området.

Publicerad forskning