Specialistutbildning för psykologer startar i januari 2018

Nästa år ges för första gången Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri.

Utbildningen ges i regi av Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning, KCP, och är ett samarbete mellan KCP och BUP Stockholm. Tanken är att den ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs inom just BUP för att bedriva kliniskt psykologarbete på en avancerad nivå.

Tidigare har det saknats en sammanhållen specialistutbildning i klinisk psykologi där utbildningsmomenten funnits samlade hos en arrangör. Därför är den nya specialistutbildningen unik i sitt slag. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund. Karolinska Institutet, KI, utfärdar examensbevis efter genomförd utbildning.

– Det finns ett behov av att utveckla och förvalta utbildningar i psykologisk behandling och psykoterapi grundat i evidens som är specifikt anpassade för personal som arbetar med barn, unga och familjer, tidigare har det varit svårt för psykologer inom barn och ungdomspsykiatri att hitta en specialistutbildning som är samlad och erbjuds av en arrangör, säger Tobias Lundgren, enhetschef vid KCP och projektansvarig.

Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Den ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar, bland annat introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Tanken är att utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs inom barn- och ungdomspsykiatri för att bedriva kliniskt psykologarbete på en avancerad nivå. Som kursdeltagare tränas man i evidensbaserad behandling, ledarskap och kliniknära utvärdering.

– Utbildningen är ett sätt för oss att höja kompetensen inom BUP och säkerställa kvalificerad vård för våra patienter. Med ökade möjligheter till kompetensutveckling är min förhoppning att våra psykologer kommer se BUP som en stimulerande arbetsplats som ger god klinisk kunskap och erfarenhet rörande komplexa psykiatriska tillstånd hos barn och unga, säger Peter Ericson, som arbetat med utbildningen under sin tid som verksamhetschef för BUP Öppenvård.

Kunskap är en förutsättning för utveckling

En förutsättning för BUP:s arbete med att utveckla vården är att våra medarbetare har möjlighet att skaffa sig ny kunskap, och erbjuds tillfällen att integrera den i sin kliniska praktik.

Läs mer om utbildning för BUP:s medarbetare
Nyheter