Prisas för forskning om OCD

David Mataix-Cols är professor på Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum och leder forskningen inom OCD och relaterade tillstånd på Karolinska Institutet. Nu prisas han för sitt arbete.

Grattis till Thompson Scholar Award, vad innebär utmärkelsen för dig?
– Utmärkelsen är en stor ära för mig. Vi forskare kan ibland känna oss osäkra på om vår forskning är av betydelse för samhället. Utmärkelsen validerar på sätt och vis våra ansträngningar. Det innebär att vi gör ett bra jobb som jag är väldigt stolt över. 

Berätta om er forskning.  
– Vi studerar både medicinska och sociala riskfaktorer och konsekvenser av OCD och relaterade tillstånd. Vi utvecklar och utvärderar också nya metoder för unga personer med dessa tillstånd, i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Vad är målet med forskningen?
– Att patienterna ska få bästa möjliga vård, baserad på grundlig evidensbaserad forskning.

Utmärkelsen innebär bland annat ett stipendium på 10 000 dollar. Vad ska du använda pengarna till?  
– Det har jag inte bestämt än. Jag kommer antagligen bjuda teamet på en fin middag. Det har de förtjänat.  

Thompson Scholar Award

Utmärkelsen delas ut av Fredrick W. Thompson Anxiety Disorder Center på medicinska instutionen vid Toronto University i Kanada. Utmärkelsen ges till dem som bidragit med betydelsefull forskning om OCD och relaterade tillstånd och ska uppmuntra till ytterligare forskning och klinisk vård inom området. 

Fredrick W. Thompson Anxiety Disorder Center

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Centrumet är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri. Det drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Centrumet rymmer tre verksamheter under samma tak. BUP OCD och relaterade tillstånd är ett av dem.

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Fakta om tvångssyndrom

Tvångssyndrom kallas också OCD som är en förkortning av engelskans obsessive compulsive disorder. 

Fakta om tvångssyndrom

Nyheter