Om du har förkylningssymptom och ska besöka en av våra mottagningar

Vi gör allt vad vi kan för att minimera spridningen av det nya coronaviruset. Alla patienter och närstående är välkomna precis som vanligt. Men det är väldigt viktigt att tänka på vissa saker.

Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ber vi dig därför vänta utanför.

Gå inte in på mottagningen!
Ring på dörrklockan eller ring telefonnumret till mottagningen som du ska besöka. 

När ska du söka vård?

Corona-virus påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Det är vanligt med feber, snuva,torrhosta, muskelvärk och till exempel magknip eller diarré. En del får andningsbesvär.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Frågor om corona ring 11313

Har du frågor om  coronaviruset kan du dygnet runt ringa 11313 som är det nationella informationsnumret.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se

Vad kan jag göra själv?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
    Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun.
  • I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka