Internet-KBT effektivt mot ångestsjukdomar

Internetbaserad KBT för ångestsjukdomar hos barn ger god effekt. Det visar en studie som Barninternetprojektet har genomfört. Förhoppningen är att metoden ska leda till att fler får tillgång till KBT inom reguljärvården.

Forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling för ångestsjukdomar, som till exempel social ångest, paniksyndrom och separationsångest. Trots det är det få inom reguljärvården som får tillgång till behandlingen. Internetbaserad KBT kan vara ett sätt att öka tillgången till KBT.

– Resultatet av vår senaste studie tyder på att internetbaserad KBT kan implementeras inom reguljär vård, i varje fall för barn med lätt till måttlig ångestproblematik. Vi tror att en barninternetenhet, som redan finns inom vuxenpsykiatrin, skulle kunna avlasta BUP och sjukvårdssystemet. Där skulle internetbaserad KBT skulle kunna ges som en första insats tidigt i vårdprocessen, säger Maral Jolstedt, legitimerad psykolog och doktorand vid BUP Klinisk Forskningsenhet.

Maral Jolstedts artikel om studien har nyligen publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet Child and Adolescent Health.

I studien jämfördes internetbaserad KBT med en internetbaserad familjeintervention, så kallad gemensam stund. Behandlingarna pågick under 12 veckor och familjerna hade under hela tiden kontakt med sin behandlare över internet. Behandlingarna bestod av texter att läsa, filmer eller ljudklipp att titta och lyssna på samt frågor att besvara.

Efter behandlingen uppfyllde 48 procent av dem som fått internetbaserad KBT inte längre sin huvudsakliga diagnos, jämfört med 9 procent av de som deltagit i gemensam stund. Tre månader efter avslutad internetbaserad KBT var 70 procent av med sin huvudsakliga diagnos. Studien visade också att KBT var mer kostnadseffektiv än gemensam stund.

– Studien visar tydligt att patienter kan tillgodogöra sig och bli hjälpta av en relativt lågintensiv behandling, som internetbaserad KBT, som inte bara är effektiv utan även besparande vad gäller samhällets resurser, säger Maral Jolstedt.

Fakta/Gemensam stund

Gemensam stund innebär att föräldrarna leker och umgås med barnen på deras villkor 3-4 gånger i veckan i 20-30 minuter åt gången. Under den gemensamma stunden ger föräldrarna barnet sin fulla uppmärksamhet, är nyfikna och uppmuntrande. Syftet med behandlingen är att förbättra barnets självbild och självförtroende och samtidigt förbättra förälderns relation till barnet.

 

Fakta/Internetbaserad KBT

Internetbaserad KBT påminner mycket om den KBT-behandling man får på en mottagning, skillnaden är att den kan göras hemifrån vid datorn. Syftet med KBT är att man ska lära känna sina tankar, känslor och beteenden bättre och förstå hur det påverkar ens mående.

Läs mer om Barninternetprojektet och internetbehandling

Studie om internet-KBT

Läs en sammanfattning av studien på Science directs webbsida. För att läsa hela artikeln om kontakta Maral Jolstedt via e-post maral.jolstedt@ki.se

Om Barninternetprojektet, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av många olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Läs mer om Barninternetprojektet