Ny konst ska lyfta BUP:s väntrum

Nu görs en särskild satsning på konst i BUP:s väntrum. Konsten ska bidra till att göra miljön i väntrummen inbjudande och stimulerande för barn och unga som besöker BUP.

Kulturförvaltningen har under 2016–2018 fått i uppdrag av Kulturnämnden att arbeta med särskilt eftersatta vårdmiljöer. Inriktningen för den treåriga satsningen är barn- och ungdomspsykiatrin.

– Många vårdlokaler är idag slitna och försedda med konst som inte har uppdaterats på flera decennier. Kontrasten mellan de äldre och de nybyggda vårdmiljöerna är påtaglig. Därför är det viktigt att konsten förnyas, säger Kristina Bergqvist-Selder, konsthandläggare på Kulturförvaltningen.

Konsten köps in under hösten 2018 via olika gallerier eller direkt från konstnärerna och kommer att sättas upp på sju av BUP:s mottagningar under våren 2019.

– ­Det kan låta enkelt, men det ligger många års erfarenhet och samtal med verksamheterna i den här typen av uppdrag. I dialog med personal kan vi göra urval av unika konstkollektioner som passar verksamhetens behov, säger Tove Schalin, konsthandläggare på Kulturförvaltningen.

– Konst berikar människors möten med vården och gör att man kan erbjuda en mer inbjudande och stimulerande miljö. Konsten kan också bidra till att skapa förtroende och trygghet och en stunds reflektion eller distraktion.

Bilden: Konstverket Ko med gröna rutor från 2017 hänger på BUP i Solna.
©Anna-Lena Johansson/Bildupphovsrätt 2018. Fotograf Anna Molander.

Mottagningar som får ny konst

De BUP-mottagningar som får ny konst är BUP Globen, BUP Farsta, BUP Huddinge
BUP Skärholmen, BUP akutenhet, BUP Mellanvård Nordväst, BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran (som öppnar efter årsskiftet).

Tidigare har även BUP Solna med Finska teamet, BUP Asylpsykiatriska enhet och Teamet för könsutredningar av unga fått ny konst till sina mottagningar.