Nu blir det En väg in för alla BUPs patienter i Stockholm

Nu är det bestämt att det blir en gemensam remissingång för alla våra patienter. Projektet En väg in blir verklighet och en ny fysisk enhet kommer inom kort att startas upp i Stockholm.

-  Målet med en gemensam remissingång är minskade kötider, en likvärdig vård och en likvärdig första bedömning – oavsett var i länet man bor, säger verksamhetschef Göran Rydén.

Enheten En väg in kommer att erbjuda rådgivning, hänvisning och triagering för barn, unga, vårdnadshavare och samverkansparters och kommer att till en början bemannas med en enhetschef och medicinskt ansvarig läkare.

– Det känns så roligt att vi nu kan komma igång och vi räknar med att den fysiska enheten bör vara på plats vid årsskiftet. Så håll gärna utkik om du vill börja arbeta på vår nystartade enhet, säger Göran Rydén!

Varför en gemensam remissingång?

¬ BUP Stockholm vill kunna erbjuda en jämlik, likvärdig, högkvalitativ vård oberoende av var man är mantalsskriven i länet.

Under 2017 uppmärksammade BUP Stockholm att vården inte var jämlik över hela länet. Det fanns stor variation i hur många av de som hörde av sig eller remitterades som togs emot för ett första besök, sätten att bedöma varierade precis som strukturen för den första bedömningen. Det var också ett önskemål som väldigt många lyfte upp i den enkät som alla medarbetare kunde svara på våren 2018.

Resursåtgången att hantera inkommande förfrågningar var också tidskrävande eftersom varje öppenvårdsmottagning har en egen organisation för remisshantering.

Positiva erfarenheter från BUP Kungsholmen

Beatrice Forbes är enhetschef på BUPs mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Där etablerade man i februari i år BUP portal Nordväst som är en gemensam ingång för patienter som tillhörde området.

– Bakgrunden är att det förra året uppstod en situation där vi fick hjälpa en annan mottagning med deras remisser och akutfunktion. I den bemärkelsen blev redan då vi en slags portal där vi fördelade remisser till andra mottagningar. Sedan februari har vi BUP portal Nordväst där vi fördelar till fyra mottagningar inom det upptagningsområdet.

Beatrice är mycket positiv till en gemensam remissingång och ser fördelar både för patienter och medarbetare.
– Nu blir det mer enhetligt och nivån blir likvärdig på alla mottagningar – vilket naturligtvis är en trygghet för våra patienter..

Skåne och Halland var pionjärer

En gemensam ingång för vårdkontakt används redan nu på flera håll i landet, bland annat inom vuxenpsykiatrin och inom BUP i region Skåne och Halland. 
­­­ – Det känns tryggt för oss att följa de goda exemplen i Skåne och Halland, avslutar Göran!

Bildtext

Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm

Text Lucienne Fredriksson