KID-mottagningen flyttas till BUP Forskning- och utvecklingscentrum

Mottagningen tar emot barn och ungdomar på remiss från annan barnpsykiatrisk verksamhet efter bedömning. Samtliga pågående och väntande patienter från KID- teamet på BUP Konsultenhet Solna vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har flyttats med till den nya mottagningen. Information om denna förändring har gått ut till samtliga aktuella patienter och deras vårdnadshavare.

Läs mer