Filmer stärker barns röst i vården

Vem kommer jag träffa i vården? Och hur gör man en utredning? Det ger nya filmer från projektet Barns röst svar på. I filmerna intervjuas bland annat en psykolog, en kurator och en läkare från BUP.  

Projektet Barns röst drivs av Riksförbundet Attention och vänder sig både till personer som arbetar inom vården, till barnen som kommer dit och till deras föräldrar.

– Projektet arbetar för att barn med neuropsykiatriska diagnoser ska bli mer delaktiga i sin vård. Det kan handla om att få information som man förstår, att man blir lyssnad på och får möjlighet att påverka sin behandling, säger projektledaren Linnéa Rosenberg.

Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är adhd och autismspektrumtillstånd.

Två av filmerna spelades in på BUP-mottagningen i Täby. Den ena filmen handlar om hur en neuropsykiatrisk utredning går till och den andra om vilken hjälp man kan få av vården när man har fått en sådan diagnos. Reportrar i filmerna är Vincent, Liv och Smilla som är 11, 12 och 15 år. De intervjuar bland annat psykologer, läkare, en kurator och en chef från BUP.

Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrum. 

Se filmerna 

Om projektet Barns röst

Barns röst arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Det kan handla om att få information som man förstår, att bli lyssnad på och få möjlighet att påverka sin behandling.

Mer om projektet på Attention Ungs webbsida 

Råd och fakta

Adhd

Adhd innebär att man har svårt med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet – det vill säga att vara ”lagom” aktiv, och att man ofta är impulsiv.

Läs mer om adhd
Råd och fakta

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd, AST, visar sig väldigt olika för olika personer. Det som är gemensamt är att autism påverkar ens förmåga att vara social och kommunicera med andra.

Läs mer om autismspektrumtillstånd
Nyheter