Diskuterar etik ur ungas perspektiv

Hur bemöter man en patient som försöker skada sig själv? Och hur agerar man när en patient hotar en annan? På nystartade Etikcafé möts vårdpersonal och unga vuxna för att diskutera olika etiska dilemman inom heldygnsvården. 

Etikcafé hålls en gång i månaden och all personal, som arbetar i direktkontakt med patienter inom heldygnsvården, får möjlighet att delta. Diskussionerna leds av unga ambassadörer från Riksförbundet Hjärnkoll. Ambassadörerna har egen erfarenhet av heldygnsvård.

– Det är inte ovanligt att ha etiska diskussioner inom vården men att diskussionerna leds av unga med egen erfarenhet är unikt, säger Sara Ryding, vårdutvecklare vid BUP Heldygnsvård. Hon arrangerar Etikcafé tillsammans med brukarinflytandesamordnaren, BISAM, i Hjärnkolls regi.

Förbättrar vården tillsammans

Utgångspunkten för diskussionerna är ambassadörernas egna berättelser och Maud Nycanders dokumentär ”Sluten avdelning” som skildrar möten på en sluten psykiatrisk avdelning.

– Etikcafé ger oss en möjlighet att reflektera över svåra vårdsituationer, maktförhållanden, bemötande och vår hållning i etiskt laddade situationer och se på dessa ur olika perspektiv, säger Sara Ryding.

– Målet är att välkomna samtal om etik och skapa ett öppet klimat för andra sorters samtal. Det ger oss en ökad samsyn och bidrar till att vi kan bygga en bättre vård tillsammans.

Hjärnkoll

Unga ambassadörer på riksförbundet Hjärnkoll bidrar med unik kunskap om hur vårdpersonal kan bemöta och stötta en person med psykisk ohälsa.

Läs mer om Hjärnkoll

Delaktighet i vården

Inom BUP finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjlighet att vara delaktiga i vården. En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård, eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt.

Läs mer om BISAM

Nyheter