BUP utökar antalet vårdplatser

BUP Stockholm har öppnat tio nya heldygnsvårdplatser för ungdomar i åldern 15–17 år vid S:t Görans sjukhusområde. De nya vårdplatserna möter det ökade behovet av heldygnsvård.

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

– När omfattande behandlingsinsatser behövs under en period kan vi ge barn, ungdomar och deras föräldrar stöd i vår heldygnsvård. De tio nya heldygnsvårdsplatserna innebär ett viktigt tillskott eftersom det ger oss möjlighet att erbjuda fler patienter hjälp, säger Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm.

Möjlighet till självvald inläggning

Lokalerna på BUP heldygnsvårdsenhet S:t Göran är utformade för att ge tryggare, säkrare och effektivare vård- och arbetsmiljö. Två av de tio vårdplatserna är vigda åt självvald inläggning.

– Det innebär att patienterna själva kan välja om de vill lägga in sig under en kortare tid genom att man gör en gemensam överenskommelse mellan patient, vårdnadshavare, öppenvård och heldygnsvård, säger Göran Rydén. 

– Inom vuxenpsykiatrisk vård finns det mycket goda erfarenheter och man har börjat att pröva detta för barn och unga i Skåne. Nu vill vi pröva modellen för våra patienter också och utvärdera effekterna. Det är ett tydligt steg för att öka patientmakten i vården.

Invigning av nya vårdplatserna

Den 11 februari hölls en invigning av BUP Stockholms nya vårdplatser tillsammans med Beroendecentrum Stockholm som också har utökat sina vårdplatser. Medverkade vid invigningen gjorde Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatriberedningen inom Region Stockholm, Charlotte Broberg (M), ordförande för fastighets- och servicenämnden och Locum i Region Stockholm samt representanter från patientföreningarna.

Från Stockholms läns sjukvårdsområde medverkade sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling, Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef för psykiatri, Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och BUP:s verkssamhetschef Göran Rydén.

Råd och fakta
Heldygnsvård

Heldygnsvård

Heldygnsvård innebär att du får vård för ett allvarligt psykiatriskt tillstånd dygnet runt på ett sjukhus. Personal finns hela tiden till hands och du får vara i en trygg och vårdande miljö.

Läs mer
Nyheter