BUP stärker stödet för ensamkommande barn och unga

Antalet ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län har flerdubblats de senaste åren och behovet av BUP:s insatser beräknas vara fortsatt högt framöver. Nu startar BUP Stockholm ett projekt för att stärka stödet för patientgruppen.

I projektet anställs sex kuratorer. De kommer medverka i patientarbete som en länk mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och andra aktörer runt ungdomarna, så som socialtjänst, god man och personal på boenden. Kuratorerna kommer också utveckla former för bättre samverkan mellan BUP och andra aktörer.

– Ensamkommande asylsökande ungdomar är en sårbar grupp som har en högre grad av psykisk ohälsa och psykiatriska svårigheter. De behöver ofta vård och behandling över en relativt lång tid, även efter att de har fått uppehållstillstånd, säger Mikael Billing, BUP Stockholms projektledare.

I BUP har man sett ett mönster av att ensamkommande ungdomar som har behov av långa och omfattande insatser ändå avslutar kontakten med BUP i förtid. Ett mål med projektet är att höja andelen patienter som fullföljer sin behandling. Dessutom behöver övergången till vuxenpsykiatrin bli smidigare.

– Det är angeläget att få till en högre grad av kontinuitet i vården för ensamkommande barn och ungdomar, både inom BUP och tillsammans med andra vårdgivare. Genom den här satsningen får vi mycket bättre förutsättningar att erbjuda de här ungdomarna vård och stöd med högre kvalitet, säger Mikael Billing.

Projektet utförs på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och finansieras med statliga stimulansmedel. Det pågår från och med hösten 2017 fram till slutet av 2018, men kan komma att förlängas.


Fakta:
Antal ensamkommande barn och ungdomar
bland BUP:s patienter

2013

113

2014

143

2015

325

2016

740

2017

773*

*Siffran visar antalet aktuella patienter fram till och med den 5 december 2017.  

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder, i de fall de har ett sådant vårdbehov.

Läs mer om BUP:s stöd till nyanlända och asylsökande barn
Nyheter

Om BUP

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. Tillsammans är vi drygt 1 000 anställda som under ett år möter ungefär 22 000 barn och unga och deras familjer. Vår målsättning är att vården ska präglas av helhetssyn, delaktighet och kvalitet.

Läs mer om BUP Stockholm