KBT för patienter med tvångssyndrom och autismspektrumtillstånd ger effekt

BUP FUNK är en specialenhet inom BUP Stockholm som tar emot patienter med repetitiva beteenden och OCD som också har autismspektrumtillstånd. I en pilotstudie utvärderas nu behandlingar genomförda på BUP FUNK under 2012. Studien visar sammantaget att KBT i form av psykoedukativ föräldraintervention och intensivbehandling har kliniskt relevanta effekter för OCD och/eller behandlingskrävande begränsade repetitiva beteenden vid samtidigt ASD.

Omkring en procent av barn i Sverige har diagnostiserade autismspektrumtillstånd (ASD). Ett av tre kriterier för ASD är att barnet har repetitiva beteenden. En vanlig samsjuklighet till ASD är tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder; OCD).

 

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ ett tryckt exemplar av rapporten (Beställningsblankett, PDF)

Fler aktuella rapporter

Mycket av det utvecklingsarbete som pågår inom BUP sammanställs i skrifter eller rapporter. Ibland skrivs rapporter på uppdrag av våra beställare, ibland resulterar ett internt metodutvecklingsprojekt i en skrift.

Fler aktuella rapporter

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum rymmer tre verksamheter under samma tak: BUP OCD och relaterade tillstånd, BUP KIND och BUP Klinisk Forskningsenhet.

Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Nyheter