Internet-KBT hjälper unga med IBS

American Journal of Gastroenterology har antagit en artikel som handlar om resultaten från forskningsprojektet BIP Ont i Magen. Studien visar att kognitiv beteendeterapi via internet ger god effekt hos ungdomar med irritable bowel syndrome (IBS). Ungdomarnas magsymtom, smärta, skolfrånvaro och oro för symtomen minskar, medan livskvaliteten höjs.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie där 101 ungdomar erhållit internetbaserad kognitiv beteendeterapi.

– Det som är särskilt intressant med den här studien är att den visar på en bredd resultat som är positiva på såväl kort som lång sikt, säger Marianne Bonnert som är behandlingsansvarig psykolog för studien.

Många ungdomar lider av IBS och det finns inget tydligt forskningsstöd för att vare sig medicin eller diet hjälper i den här åldersgruppen. Kognitiv beteendeterapi har visat lovande resultat, men tillgången till psykologer är låg inom den medicinska vården.

Genom internetförmedlad behandling kan fler erbjudas behandling och det är också lättare att säkerställa att den behandling som ges håller en hög kvalitet.

– Inom internetpsykiatrienheten i Stockholm erbjuds KBT till vuxna med IBS. Jag hoppas att vi ska kunna bygga upp något liknande för barn, säger Brjánn Ljótsson som är ansvarig forskare för studien.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barninternetprojektet vid Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum i Stockholm. 

Läs artikeln på tidskriftens webbplats

Läs mer om forskningsprojektet på www.ontimagen.nu

 

Om studien Nyhetsmorgon i TV4

Nyhetsmorgon i Tv4 uppmärksammar att många barn lider av IBS studiens resultat. Maria Lalouni, psykolog, och Ola Olén, läkare, som båda arbetar inom BIP Ont i Magen, intervjuas i Nyhetsmorgons studio om studiens resultat.

Se inslaget på TV4 Play

Om Barninternetprojektet, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av många olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Läs mer om Barninternetprojektet

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

Centrumet är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet. Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.
Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Forskning

Att ha en nära anknytning till akademisk forskning i det barnpsykiatriska kunskapsområdet är viktigt för vårt utvecklingsarbete.

Läs mer om forskning inom BUP Stockholm