BUP:s konsultenheter byter namn

BUP:s tre konsultenheter har till uppgift att ge barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik påverkar varandra.

Nu byter konsultenheterna namn så att det i namnen ska finnas en tydligare koppling till de huvudsjukhus där de är lokaliserade. De nya namnen är:

BUP Konsultenhet Södersjukhuset istället för BUP Konsultenhet Sachsska
BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge istället för BUP Konsultenhet ALB Huddinge
BUP Konsultenhet Karolinska Solna istället för BUP Konsultenhet ALB Solna

På BUP Konsultenhet Södersjukhuset respektive BUP Konsultenhet Karolinska Solna finns tillhörande team som också byter namn. Dessa team heter numera BUP Team för könsidentitetsutredningar respektive BUP Konsultteam ungdomsenheten SöS.

Hitta mottagning

Specialenheter

BUP Specialenheter erbjuder behandling och diagnostik för särskilda patientgrupper, utvecklar metoder, föreläser och konsulterar.

Läs mer om BUP:s specialenheter

Organisation

BUP är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Inom BUP finns två geografiska sektioner för lokal mottagningsvård, en sektion för heldygnsvård samt en sektion för specialenheter.

Läs mer om BUP:s organisation
Nyheter