BUP Sydost genomför verksamhetsutveckling som en del i det kliniska arbetet

Att systematiskt följa vårdprocessens struktur, integrera utvärdering och ge återkoppling till patienter som en naturlig del i det kliniska arbetet är möjligt. Det visar ett projekt för verksamhetsuppföljning som har genomförts i BUP:s verksamhetsområde Sydost.

Stepwise är det databaserade webbverktyg för systematisk kvalitetssäkring som användes i projektet. Verktyget har tidigare använts inom ätstörningsvården och nu anpassats till barn- och ungdomspsykiatrisk vård. I denna slutrapport presenteras erfarenheter och resultat från projektet.


Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ ett tryckt exemplar av rapporten (Beställningsblankett, PDF)

Fler aktuella rapporter

Mycket av det utvecklingsarbete som pågår inom BUP sammanställs i skrifter eller rapporter. Ibland skrivs rapporter på uppdrag av våra beställare, ibland resulterar ett internt metodutvecklingsprojekt i en skrift.

Fler aktuella rapporter

Organisation

BUP är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Inom BUP finns två geografiska sektioner för lokal mottagningsvård, en sektion för heldygnsvård samt en sektion för specialenheter.

Läs mer om BUP:s organisation
Nyheter