Att prata med barn om knivdådet i Enskede

En skrämmande och sorglig händelse som knivdådet på en gymnasieskola i Enskede kan leda till många frågor och funderingar hos barn. Barn kan nås av medias rapportering och som vuxen kan det kännas svårt att hantera barnets frågor och att veta hur man ger svar på dem. Här ger BUP råd om hur man som vuxen och förälder kan tänka i kommunikationen med barn kring händelsen.


Lyssna på barnets funderingar

Det viktigaste är att ta sig tid och lyssna på barnets funderingar och orka stanna kvar i barnets perspektiv på det som hänt. Svara på de frågor barnet ställer, de kanske handlar om andra saker än man som vuxen tänker på. Tycker man som vuxen att händelsen är svår att tala om och förstå, kan man säga det. Barn blir inte rädda av att vuxna inte har svar på allt, om de vuxna bara själva är trygga med att det är så.

Trösta barnet och håll om det, om han eller hon vill. Tänk på att du som närstående vuxen eller förälder till barnet är den som är bäst på att göra detta för honom eller henne. Om det känns för känslomässigt svårt kan det vara bättre att låta barnet prata med någon annan trygg person i er närhet.

Även om barn inte säger något själva kan de ändå ha funderingar. De kan dra sig för att fråga om saker som de märker att vuxna upprörs över. Var uppmärksam på om barnet verkar vara orolig, rädd eller grubblande. Ta i så fall upp frågan genom att säga att du har märkt att han eller hon verkar ha uppfattat att något mycket hemskt och ovanligt har hänt och säg något om hur du själv tänker kring det. Barnet kanske ändå inte vill prata om saken, men vet då i alla fall hur du tänker och att möjligheten att prata om det finns.


Att prata om att en ungdom dödats

Att en ung person blivit dödade i skolan och aldrig kommer tillbaka kan vara svårt att förstå, särskilt om barnet inte har varit med om att en närstående har gått bort. Det inte är fel att berätta om vad man själv tror händer efter döden, om man tror att det kan trösta barnet. Tids nog skaffar sig barn en egen uppfattning om vad som händer efter döden.

Man kan också säga att föräldrar, syskon och vänner till de dödade är förtvivlade och ledsna. Barn kan fundera på hur deras egna närstående skulle reagera om de själva gick bort.


Att prata om dådet

Man kan säga att det är mycket svårt att förstå att en person dödar en annan med en kniv i en skola och att det är mycket ovanligt att det händer. Man kan också säga att personen som gjorde det antagligen mådde mycket dåligt och inte kunde skilja på vad som är rätt och fel att göra. De allra flesta människor gör det som är rätt och har inte förmåga att planera och genomföra en knivattack om de tappar kontrollen över sig själva.

Om samtalet leder in på ondska får man ett tillfälle att prata om sin egen syn på frågan. Hur kan vi människor handla för att världen ska bli mer god? Även barn mår bra av att hitta konstruktiva saker att göra.

Råd och fakta

Till dig som är ung

Oroar du dig och tänker mycket på det som hände på en gymnasieskola i Enskede? Läs BUP:s råd om hur man kan tänka och göra.

Till dig som oroar dig efter det som hänt i Enskede
Nyheter