Allt fler ensamkommande barn söker hjälp på BUP

Antalet ensamkommande barn som söker hjälp hos BUP Stockholm har ökat under de senaste åren. 2015 tog BUP emot 321 ensamkommande barn, vilket var mer än dubbelt så många jämfört med 2014. Under 2016 har BUP hittills tagit emot 246 ensamkommande barn.

Barnen lider ofta av posttraumatiskt stressyndrom, panikångest och själmordstankar. På BUP Asylpsykiatrisk enhet kan de få stöd och behandling. I en artikel i Svenska Dagbladet beskriver Mikael Billing, psykolog och chef på enheten, hur BUP möter den aktuella flyktingsituationen.

Läs artikeln på SvD:s webbplats

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder, i de fall de har ett sådant vårdbehov.

Läs mer om BUP:s stöd till asylsökande och nyanlända barn
Nyheter