9 miljoner till BUP:s forskning om internet-KBT

Norska Kavlifonden ger varje år bidrag till forskning. I år belönas projekt som fokuserar på behandling av barn och ungas psykiska hälsa. Ett av dem är den forskning om internetbaserad KBT som bedrivs vid Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum. 

– Vi är väldigt glada åt att få stöd från Kavlifonden och är imponerade över det grundliga arbetet i deras urvalsprocess. Ansökan är resultat av hårt arbete från bland andra Fabian Lenhard, Sarah Vigerland och David Mataix-Cols, säger BUP:s forskningschef Eva Serlachius.

Under ansökningsperioden fick Kavlifonden in 34 ansökningar, varav två beviljades forskningsmedel. BUP:s forskning får ta emot drygt 9 miljoner norska kronor.

– Depression är en ledande orsak till funktionshinder över hela världen, men endast en minoritet av patienterna har tillgång till evidensbaserade behandlingar. Vi kommer att utveckla och utvärdera ett nytt kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att sprida psykologisk behandling till ungdomar med depression via internet, säger Eva Serlachius.

Foto: Gustaf Brander
Från vänster till höger: Fabian Lenhard, Eva Serlachius, Sarah Vigerland, David Mataix-Cols

Om Barninternetprojektet, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av många olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Läs mer om Barninternetprojektet

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

Centrumet är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet. Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.
Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Nyheter