Om BUP

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. Tillsammans är vi nära 1000 anställda som under ett år möter ungefär 22 000 barn och unga och deras familjer. Vår målsättning är att vården ska präglas av helhetssyn, delaktighet och kvalitet.

Nyheter
Att arbeta på BUP

Att arbeta på BUP

Hos oss får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Det du gör på jobbet varje dag förändrar många människors liv.

Att arbeta i BUP

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

BUP Stockholm har tagit fram Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Nu finns den fjärde utgåvan, Riktlinjebok 2015, tillgänglig för beställning eller som gratis digital version.

Läs mer om Riktlinjeboken

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Centrumet är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet. Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.
Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

BUP – en snabbguide

Kortare sammanställning över BUP:s uppdrag, organisation och historia. 

Gå till BUP – en snabbguide