Att komma till BUP Akutenhet

BUP Akutenhet tar emot barn och unga från hela Stockholms län. När en ung person kommer till oss ger vi i första hand krisbehandling och stöd. Vi gör också en psykiatrisk bedömning av den unges tillstånd och bedömer det akuta vårdbehovet.

Så snart som möjligt samlar vi också familjen och andra som finns runt den unge för att se vilka resurser för att stötta som finns hos dem.

Alla som besöker oss stannar inte över natten. Två tredjedelar av de som kommer till oss åker hem samma dag. När man stannar kvar över natten sker det alltid tillsammans med en vårdnadshavare.

Dagen efter att någon lagts in för vård över natten samlar vi nätverket kring hen för att gå igenom vad som hänt. Med nätverk menar vi föräldrar eller annan vårdnadshavare. Personal från socialtjänsten kan också vara med. I de flesta fall kan man sedan följa med föräldrarna eller annan vårdnadshavare hem.

Ett mindre antal ungdomar får fortsatt vård på någon av BUP:s heldygnsvårdsenheter. Där kan ungdomarna och deras familjer få behandling när de under en period behöver omfattande och intensiva insatser. BUP Heldygnsvård har också en enhet för specialistvård för unga med psykotiska och bipolära tillstånd och en enhet för dagvård.


Varför kommer man till BUP Akutenhet?

Ungdomar som kommer till oss har stark akut ångest eller långvarig nedstämdhet som blivit ohållbar. De kan ha gjort självmordsförsök eller hotat att göra det, eller allvarligt skadat sig själva. 

Polisen kommer också in med ungdomar som varit våldsamma hemma, eller hotat att skada sig själva eller andra på stan. 

De flesta barn och ungdomar kommer till akutenheten tillsammans med någon av eller båda föräldrarna. Om en ung person kommer själv eller tillsammans med en kompis försöker vi snabbt få kontakt med föräldrarna så att de kan komma till akuten.

Om BUP Akutenhet

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Tillförordnad enhetschef är Anna Schwartz. Enheten ingår i Sektion BUP Heldygnsvård. Chef för sektionsområdet är Karin Collste. 

Telefonrådgivning och akutansvar

Telefon: 08-616 69 00 

De flesta som kommer till akuten har ringt till oss innan. Många får hjälp att lösa den akuta situationen på hemmaplan genom vår telefonrådgivning. När mer stöd behövs har vi jour på kvällar och nätter mellan klockan 16.00 och 08.00 samt på helger. Övriga tider har de lokala öppenvårdsmottagningarna ansvar för akutvården.